virus boot sector

Pengertian Virus

Pengertian Virus ialah program sebuah komputer yang dapat menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan memasukkan salinan dirinya ke dalam dokumen.
Ika Evitasari
2 min read