penyebab oviduk tersumbat

Fungsi Oviduk

Apa sih yang dimaksud dengan Fungsi Oviduk atau yang dikenal juga dengan sebutan Tuba fallopi? jadi Fungsi oviduk merupakan suatu saluran sebagai penghubung antara...
Pak Guru
2 min read